¿Qué es la risoterapia?

¿Qué es la risoterapia?

La risoterapia...

Te enseña a reír, en aquellos momentos en que más lo necesitas.

Es un espacio para compartir, para jugar, para bailar, pero sobre todo para reír.

Te ayuda, por medio de la risa, a eliminar bloqueos emocionales y físicos.

A afrontar mejor la vida, a ser positivo.

Efectos positivos físicos

Potencia el sistema inmunológico, fortalece el corazón, reduce la presión arterial, aumenta el riego sanguíneo, tonifica los músculos, aumenta la capacidad pulmonar, elimina toxinas, reduce el colesterol, alivia el dolor, el insomnio, previene problemas cardiovasculares y respiratorios, etc.

Efectos positivos emocionales

Cuando reímos liberamos endorfinas, las responsables de la sensación de bienestar, adrenalina, que potencia la creatividad y la imaginación, dopamina, que mejora el estado de ánimo y la agilidad mental y serotonina, potente antidepresivo. Reír también reduce los niveles de cortisol en las personas que sufren mucho estrés.

Reír mejora tu estado físico y tu estado emocional.

LA RISA ES TERAPEUTICA

Información legal
x

Empresa: Eulàlia Ferrandis

NIF:

Dirección: Riego, 64, Sabadell (Barcelona)

Teléfono: 93 725 42 88

Correo electrónico: info@risavi.com

Valid XHTML 1.0 Transitional

 

Politica de privacitat

Àmbit d'aplicació .- La present política de seguretat afecta qualsevol dada de caràcter personal dels usuaris d'Internet (en endavant, "els Usuaris") que visitin la pàgina web http://www.risavi.com/ (en endavant, "la Pàgina Web" ), i omplin els formularis de sol licitud de reserva disponibles a la mateixa. Les dades personals dels usuaris seran tractades exclusivament pels anunciants de la Pàgina Web d'acord amb la seva pròpia política de seguretat. La Pàgina Web és gestionada per Eulàlia Ferrandis amb CIF i domicili social al Riego, 64, Sabadell (Barcelona) (en endavant, "el Prestador del Servei").

Informació als usuaris de l'existència de fitxer i sol·licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les seves dades: En relació amb les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris, el Prestador del Servei, com a mer encarregat del tractament, compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, "LOPD") i la resta de legislació que la desenvolupa.

Finalitat del tractament: Les dades personals facilitades pels usuaris seran tractats pels anunciants de la pàgina web amb la finalitat de gestionar la seva petició, quedant arxivats en fitxers de la seva responsabilitat.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Els Usuaris que facilitin les seves dades personals, podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en qualsevol moment, sol·licitant per correu postal als anunciants de la pàgina web i, amb caràcter subsidiari, davant Eulàlia Ferrandis amb CIF i domicili social al Riego, 64, Sabadell (Barcelona), incloent, còpia del DNI o NIF del titular de les dades. En aquest segon cas el Prestador del Servei es limitarà a tramitar la seva sol·licitud a l'anunciant que correspongui, segons el que estableix l'article 26 del Reial Decret 1702/2007.

Seguretat .- El Prestador del Servei assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures tècniques i organitzatives de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat; especialment les previstes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. El Prestador del Servei no serà responsable, en cap cas, de les incidències que puguin sorgir al voltant de les dades personals quan es derivin bé d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una falta de diligència dels Usuaris pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus d'accés o de les seves pròpies dades personals.

Veracitat de les dades .- Els Usuaris són responsables de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació dels mateixos si fos necessari.